Čo ponúkame?

1. Celodenná komunikácia
v anglickom jazyku.
2. Zameriavame sa
na všeobecný rozvoj detí.
4. Založená na princípoch a metodike Marie Montessori.
5. Profesionalita a priateľský prístup našich pedagógov.
3. Umožníme deťom prirodzene prijímať učenie.